top of page

RESPECT

Beschouw het kind ALS EEN GEHEEL PERSOON, met zijn unieke persoonlijkheid en mogelijkheden.

PROJETEREN

Ons ondersteuningsproject zal er rekening mee houden

de familiegeschiedenis van uw kind, terwijl we hem een ​​harmonieuze continuïteit garanderen in de zorg en aandacht die hij van ons zal krijgen.

DIALOOG

Als luisteren naar kinderen essentieel is, is luisteren naar ouders net zo belangrijk. Vertrouwen en dialoog kunnen alleen werken met wederzijds luisteren.

TIJD

Weten hoe je onder alle omstandigheden van tijd tot tijd kunt vertrekken.

Omdat elk kind zijn persoonlijke geschiedenis, zijn cultuur, zijn eigen manier van evolueren en zijn persoonlijke volwassenheidsniveau heeft.

Onze  waarden

RUIMTE

Zorg voor een stimulerende, veilige en ruime omgeving voor uw kind, zodat ze hun verkenningstochten kunnen uitbreiden onder onze waakzame ogen en onze zorgzame ondersteuning. 

FLEXIBILITEIT

Zorg voor een stimulerende, veilige en ruime omgeving voor uw kind, zodat ze hun verkenningstochten kunnen uitbreiden onder onze waakzame ogen en onze zorgzame ondersteuning.

VERSCHIL

Ontmoet je kleintje met

andere kinderen die niet dezelfde leeftijd hebben, niet dezelfde cultuur hebben en een ander ontwikkelingssta-dium hebben, zullen hem in staat stellen nieuwe rijkdommen te ontdekken in verschillende zintuiglijke domeinen.

VAARDIGHEID

Door onze verschillende ervaringen,

en dankzij de verschillende pedagogische benaderingen streven we ernaar om u een pluralistische en kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, ongeacht uw afkomst, uw filosofie, uw overtuigingen, uw cultuur, om bij te dragen aan het ontwaken, deontwikkeling en de ontwikkeling van elk kind.

bottom of page